video placeholder

Toekomstbestendige oplossingen voor grondwaterbeheer in onzekere en dynamische tijden

Technologie en expertise voor data-gedreven grondwaterbeheer en bodemsanering

Vraag je demo aan

Innovation

We ontwikkelen en implementeren voortdurend geavanceerde technologieën en oplossingen, waarbij we ernaar streven voorloper te blijven op het gebied van milieuwetenschappen en data-analyse.

Water Stewardship

Wij zijn zeer toegewijd aan het beschermen en behouden van grondwatervoorraden. Samen met onze toegewijde partners zetten we ons in voor verantwoord en duurzaam beheer.

Expertise

Wij zijn experts op het gebied van hydrogeologie, data-analyse en milieuwetenschappen en vanwege ons op-feiten-gebaseerde meetoplossing zijnwe  dé betrouwbare autoriteit op het gebied van grondwaterbehoud.

In een wereld waar slechts een klein deel van ons water geschikt is voor consumptie, speelt grondwater een cruciale rol. Duurzaam grondwaterbeheer is essentieel om betrouwbare drinkwatervoorzieningen veilig te stellen en het milieu te beschermen. 

Onze missie: actief bijdragen aan de oplossing van het groeiende waterprobleem door voortdurende innovatie in meettechnieken, het aanbieden van diepgaande expertise en ervaring in de sanerings- en grondwatermonitoringssectoren, en door samenwerking met gelijkgestemde partners en klanten die streven naar dezelfde doelstelling.

Contacteer ons

Grondwaterdynamiek zichtbaar maken

FLUX maakt optimaal grondwaterbeheer mogelijk op basis van objectieve data. Bij iFLUX combineren we geavanceerde metingen met diepgaande expertise om bruikbare inzichten te genereren.

Het resultaat: productieve samenwerkingen met partners en klanten die onze doelen delen voor efficiëntere sanering en inzichtelijke grondwaterbewaking.

iFLUX Sensing Solutions

Monitoring netwerken voor real-time inzicht in grondwaterstromen

iFLUX integreert toonaangevende commerciële sensoren en externe gegevens met onze unieke verticale en horizontale fluxsensoren, waardoor de meest effectieve digitale bewakingsnetwerken ontstaan. Deze netwerken leveren real-time inzichten voor de optimalisatie van uw activiteiten met betrekking tot grondwater. Van on-site installatie tot uitgebreide dashboarding voor bruikbare inzichten, iFLUX neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de implementatie van uw digitale grondwaternetwerk.

Lees meer

iFLUX Samplers

Meet de verontreinigingsdynamiek voor effectievere saneringen

De iFLUX samplers maken snellere en kostenefficiëntere saneringsprojecten mogelijk door de beweging van grondwater en verontreinigingen in de loop van de tijd te meten. Grondwater- en massaflux data bieden bodemexperts de essentiële inzichten die ze nodig hebben om het risico en de onzekerheid van bodemverontreinigingsbeheer te verminderen.

Lees meer

Hoe kunnen we helpen

Waterbedrijven

We implementeren monitoringnetwerken die nauwkeurige real-time data en digitale inzichten geeft in de bedrijven hun belangrijkste capaciteitsbuffer: grondwater.

Infrastructuur & bouw

We leveren inzichten om verantwoord activiteiten uit te voeren, en tonen aan dat de genomen maatregelen effectief zijn. Dit minimaliseert de effecten op de omringende waterstanden en de verspreiding van verontreinigende stoffen.

Natuurbeheer

We leggen de echte en vaak verborgen dynamiek van onze natuurlijke hydrogeologische systemen bloot. En geven weer hoe aanpassingen kunnen worden gedaan om de omstandigheden voor de natuur te optimaliseren, tegen minimale kosten.

Stedelijke gebieden

We helpen regionale overheden (vaak in steden) begrijpen hoe ze kunnen voorkomen dat hun steden uitdrogen of overstromen als de weersomstandigheden extremer worden, en het kwantificeren de effecten van maatregelen die worden genomen.

Sanering

Ons team van experts maakt gebruik van geavanceerde technieken om elke bodem te saneren. We streven ernaar ervoor te zorgen dat grondwater in zijn puurste vorm stroomt, waardoor het levensonderhoudende potentieel voor toekomstige generaties behouden blijft."

Onze partners