Aanpak meetproject

Vertrouw op onze totaalservice

Om de kwaliteit van de aangeleverde meetresultaten te verzekeren, staan wij garant voor een totaalservice. Daarbij nemen we in opdracht van en in nauwe samenwerking met milieuconsultants het volledige iFLUX meet- en analyseproject op ons. We lichten kort de verschillende stappen toe.