Arboga (Zweden) - Optimalisering van het saneringsontwerp voor PFAS op een oefenterrein van de brandweer

Highlights

  • Inzicht in mobiliteit van PFAS-componenten
  • Dimensionering en lokalisering van in-situ injecties
  • Samenwerking tussen consultant en saneerder

Situatie

PFAS

Bron: Blusmateriaal brandweer

Partners: RGS Nordic & Regenesis

Locatie: Arboga, Zweden

Op een oefenterrein van de brandweer in Arboga, Zweden, werd PFAS-verontreiniging gemeten. Doordat de verontreiniging van het terrein af begon te lopen was sanering noodzakelijk. Voor het ontwerp van de in-situ sanering werd de hulp van iFLUX ingeroepen. Omdat de bodem bestond uit een toplaag op een laag rotsen, zou er bij injectie een laag bovenop de rotsen ontstaan die dan horizontaal zou verspreiden. Daarom werden fluxmetingen ingezet om deze horizontale beweging in kaart te brengen.

In dit project, onderzocht door RGS Nordic, heeft Regenesis de meetgegevens daarna gebruikt voor de optimalisatie van hun in-situ bodemsanering.

Sampling

Op het moment van dit project bestonden de iFLUX PFAS cartridge in samenwerking met Cyclopure nog niet. Daarom werden waterfluxen gemeten en werden er richtingsmetingen gedaan. Deze geven een indicatie van de ondergrondse beweging van het grondwater en dus ook de mobiele componenten van PFAS.

De iFLUX samplers werden geïnstalleerd in 3 peilbuizen met en diameter van 41/50 mm (ID/OD). In totaal werden er 5 cartridges geïnstalleerd. Deze werden na 18 dagen blootstelling opnieuw opgehaald. De waterflux werd op 5 plaatsen gemeten. Drie daarvan op een diepte tussen de 2,4 en de 2,94 m en de overige twee op een diepte tussen de 3,3 en 3,4m.

Daarbovenop werden drie richtingsmetingen gedaan op een diepte tussen 2,95m en 3,3m.

"De gegevens die met behulp van de iFLUX technologie werden gemeten hebben een grote invloed op het ontwerp van de in-situ oplossing. Bij de meeste vooronderzoeken op locatie begin ik met de vraag 'Kunnen we hier iFLUX cartridges installeren?'"

- Jack Shore (Regenesis)

Challenges

In-situ sanering optimaliseren in functie van de ondergrondse dynamiek:

  • Mobiele verontreiniging (PFAS) waarbij onduidelijkheid is over de mobiliteit
  • Invloed rotsenlaag op horizontale verspreiding van de verontreiniging
  • Hoe in-situ injectie optimaliseren met fluxdata?

Solutions

iFLUX biedt inzicht in de ondergrondse dynamiek om hier de sanering mee te verbeteren:

  • Metingen van grondwaterstromingssnelheid en stromingsrichting
  • iFLUX cartridges brengen de horizontale beweging in kaart
  • Fluxmetingen brengen potentiële preferentiële wegen in kaart die helpen bij de optimalisatie van de injectie. Daarbovenop geeft de richtingmeting inzicht in de richting waarin de PlumeStop oplossing van Regenesis best werkt

Resultaat

Figuur: Arboga site map

De analyse van de fluxresultaten gaf een duidelijk inzicht in de preferentiële grondwater wegen. Zo werd één hogere fluxwaarde geobserveerd waar de PFAS verontreiniging zich sneller zal verplaatsen. Dit is waardevolle informatie bij het optimaliseren van de in-situ sanering door bijvoorbeeld op de plaats van de preferentiële weg meer te injecteren.

Ook de richtingsmeting was belangrijk voor Regenesis (in samenwerking met RGS Nordic) voor hun PlumeStop oplossing. Om verdere verspreiding van de PFAS verontreiniging tegen te gaan was het belangrijk deze stroomafwaarts in de verspreidingsrichting te injecteren.