Historiek

iFLUX is een spin-off, gebaseerd op jarenlang onderzoek van Goedele Verreydt, postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen en VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek). Zij is uitvindster van de iFLUX technologie. De afgelopen jaren leidde Goedele een team van onderzoekers en productontwikkelaars in het domein van grondwaterverontreiniging en bodemsanering. Zij heeft tal van wetenschappelijke publicaties in deze vakgebieden op haar naam. iFLUX richt zich met een totaalservice voor fluxmetingen tot milieudeskundigen die bodemsaneringsprojecten begeleiden.

Start doctoraat Goedele Verreydt

Na enkele jaren ervaring als bodemdeskundige, onderzocht Goedele de toepasbaarheid van technieken om massa fluxen direct te bepalen tijdens haar doctoraart bij VITO. Enkel de Passive Flux Meter (PFM) van de Universiteit van Florida voldeed aan de technische voorwaarden. Met het potentieel van een gebruiksvriendelijke en gevalideerde fluxtechnologie betekende dit de start van een reeks onderzoeksprojecten die uiteindelijk zouden resulteren in iFLUX.

2008

Product ontwikkeling

De wetenschap dat het technisch perfect mogelijk is om massa fluxen accuraat te bepalen, zette ons aan om verder te denken en te kijken op welke manier dit effectief het beste resultaat leverde. Met behulp van een IOF-SBO project via de Universiteit van Antwerpen waren we in staat om de meettechniek te optimaliseren en een gebruiksvriendelijk product design te ontwikkelen dat toepasbaar is in bestaande peilbuizen. Tevens werd er werk gemaakt van de bescherming van onze intellectuele eigendom.

2012

Go-to-Market

Het omvormen van een succesvol onderzoeksproject naar een leefbaar business model werd de volgende uitdaging. Als business developer op VITO was Tim meteen overtuigd van het potentieel van fluxmetingen. Als complementaire tandem werkten beide het business plan verder uit en lieten ze zich via diverse netwerken omringen door de juiste mensen. De innovatiekring van Esscenscia leverde met mentor Luc Sterckx de juiste persoon om ervaring en kennis te delen bij het opzetten van ons startend bedrijf. Onze 6 maanden binnen de accelerator The Birdhouse bracht ons in contact met een breed netwerk dat elk jong bedrijf kan gebruiken.

2015

Lancering spin-off

iFLUX start als spin-off uit de Universiteit Antwerpen en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO).Beide organisaties faciliteren al jarenlang het onderzoek van Goedele Verreydt en haar team. Na enkele maanden incubatie presenteert iFLUX zich nu als onafhankelijk bedrijf.

iFlux Logo

2017

Samenwerking SGS

In nauwe samenwerking met labopartner SGS valideerde iFLUX verschillende iFLUX-analysepakketten. Hierdoor kunnen we kwaliteitsvolle fluxmetingen aanbieden. Naast de gevalideerde analysepakketten voor VOCL, BTEX, PAK's, zware metalen en 1,4-dioxaan, worden momenteel de validietesten uitgevoerd voor PFOS/PFAS, cyaniden en pesticiden.

Mooie groei

We vestigden ons in de Darwin Incubator van het Wetenschapspark in Niel waar alle faciliteiten aanwezig zijn om onze startup te doen groeien. Als enthousiast en bedrijvig team, op zoek naar verdere uitbreiding, kenden we een succesvolle lancering met een twintigtal projecten vooral in Vlaanderen, maar ook in Frankrijk, Nederland, Italië en Finland.

Dit liet ons toe om ons team te versterken met een top Business Development manager en een ervaren Milieu expert.

2018

Kapitaalinjectie doet iFLUX in stroomversnelling belanden

Investeringsfondsen Qbic II en VMH (Vlaamse Milieuholding) hebben in mei groen licht gegeven voor een investering van 1,36M euro in iFLUX. De nieuwe investering zal worden ingezet voor de internationale uitbouw van het team én de digitalisatie van de technologie.

De huidige meetmethode zal geïntegreerd worden in een real-time sensing applicatie, om zo unieke data aan te leveren die helpen het grondwater (zowel kwaliteit als kwantiteit) sneller en efficiënter te beheren. Hiermee willen we opschuiven van probleembeheersing in grondwater naar oppervlaktewater, waterzuivering, procesflow en preventie. De ontwikkeling van een iFLUX real-time sensor bevestigd de ambitie om met iFLUX de verspreiding van procesparameters en milieupolluenten doorheen de gehele waterketen vast te leggen.

2019

Lancering PFAS Cartridge

Samen met Cyclopure (VS) en SGS (België) heeft iFLUX een state-of-the-art oplossing ontwikkeld om PFAS-componenten op te vangen uit het grondwater voor verdere analyse.

Na een uitgebreide studie- en validatiecyclus wordt de iFLUX PFAS-cartridge gelanceerd. Deze passieve sampler kan gebruikt worden om de richting en stromingssnelheid van PFAS contaminaties in het grondwater te monitoren.

2020

Bezig met een complex saneringsproject?

Ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen