Lessons learned DEEL I: 

Kwaliteit in = kwaliteit uit

Gepost op dinsdag 09 februari 2021

Er is veel veranderd sinds de start van iFLUX en de meer dan 80 verschillende projecten waar we aan werkten. We hebben hier veel uit geleerd, en zo verbeteren we de service van iFLUX voortdurend. 

We willen graag onze belangrijkste lessen met u delen, zodat u er de vruchten van kunt plukken in uw iFLUX-projecten.

VOOR HET PROJECT: Formuleer de doelstellingen duidelijk

Op basis van onze ervaringen hebben we vastgesteld dat minder uitgebreide terreinonderzoeken soms voldoende zijn  en vaak zeer nuttige informatie opleveren. Bij het opstellen van het onderzoeksplan is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van de bestaande informatie en welke informatie nog mist. Dit is nodig om het doel van het monitoringsproject duidelijk te definiëren. Zo kunnen wij bij iFLUX meedenken vanuit onze ervaringen, zodat de metingen maximaal bijdragen aan de effectieve doelstelling van het project. VELDWERK: Kwaliteit in = kwaliteit uit

Betere input leidt tot betere output. Die regel geldt ook voor fluxmetingen. Daarom is het belangrijk om peilbuizen te hebben van goede kwaliteit. Daarnaast is het minstens even belangrijk om de juiste afmetingen van deze peilbuizen door te geven. 

Soms worden deze gegevens door tijdsgebrek maar gedeeltelijk of onjuist doorgegeven. Toch is het voor de voorbereiding van het veldwerk en de apparatuur cruciaal om deze te kunnen afstemmen op de juiste informatie. De iFLUX producten zijn op maat gemaakt van de peilbuizen. Verkeerde informatie zal dus leiden tot producten van een verkeerd formaat, waardoor er veel kan fout lopen met de metingen. 

Als de cartridge of de sensor niet in de peilbuis past, mogen ze niet geforceerd worden. Door toch te forceren kunnen ze beschadigd worden of zelfs vast komen te zitten in de peilbuis. 

Om dit te voorkomen hebben we geleerd om al vroeg in het project deze informatie op te vragen via de "well info sheet". Hieronder enkele bemerkingen bij de gevraagde informatie: 


  • Interne diameter en vorm

Bij het meten van de binnendiameter van een peilbuis is het belangrijk in verschillende richtingen te meten. Wij hebben gemerkt dat peilbuizen heel soms vervormd zijn. Veelal door opslag of transport voor de installatie ervan. Dit kan er voor zorgen dat de cartridges niet meer in de peilbuis passen.

Daarom hebben we een meettool ontworpen om de interne diameter van peilbuizen te meten. De tool kan bij ons aangevraagd worden. Als er toch nog onzekerheid is kan je de meting door iFLUX laten doen als bijkomende service. 


  • Referentiepunt voor niveaumetingen

Indien de niveaumetingen worden uitgevoerd ten opzichte van een referentiepunt, moet dit duidelijk worden aangegeven. Dit kan het maaiveld zijn (kan per peilbuis verschillen), de bovenkant van de straatkoker, de bovenkant van de peilbuis, het grondwaterpeil, ...


  • De boven- en onderkant van de filter en de meetdiepte

De boven- en onderkant van de filter en de diepte waarop de cartridge of de sensor moet worden geïnstalleerd, moeten gekend zijn in m tot het maaiveld en m tot de bovenkant van de peilbuis.


  • Kwaliteit van de peilbuizen

De peilbuizen moeten 1 à 2 weken voor de bemonstering worden schoon gepompt en nagekeken. Verslibbing van de filter of het filtergrind door biomassagroei, vorming van afzettingen, aantrekking van zeer fijn materiaal, enz. kunnen de meting beïnvloeden. Als de peilbuizen zeer oud zijn, of wanneer er grote werken hebben plaatsgevonden, moet de plaatsing van nieuwe peilbuizen overwogen worden om de kwaliteit van de fluxmetingen te optimaliseren. 


Kom binnenkort een kijkje nemen op onze website voor meer van deze lessons learned. 

Next up: Wat hebben we geleerd van de feedback van onze klanten...


Als je een project wil bespreken, of vragen hebt over hoe de specifieke omstandigheden van jouw project de fluxmetingen kunnen beïnvloeden, contacteer ons dan op info@ifluxsampling.com