R&D Update: Nieuwe tool voor evaluatie afbraak grondwaterverontreinigingen

Gepost op woensdag 26 mei 2021

Waarom zou je een duur saneringsproject starten als er voldoende natuurlijke afbraak is? Maar hoe meet of bepaal je de mate van degradatie? Isodetect, Cornet & Renard en iFLUX bundelen hun krachten om een antwoord te bieden op deze vraag.

Is natuurlijke degradatie de juiste saneringsstrategie?

Eén van de duurzaamste vormen van sanering is natuurlijke afbraak. Voor hydrogeologie van contaminanten in het belangrijk om te weten in welke mate er natuurlijke afbraak plaatsvindt.  Om deze Natuurlijke Afbraak (NA) te evalueren bij verontreinigde aquifers moet de omvang van duurzame massafluxreducties objectief gemeten worden. Kortom, men moet weten of de vuilvracht van contaminanten daalt. De mate waarmee deze massaflux daalt is bovendien een belangrijke parameter voor het beoordelen van biologische en/of chemische grondwatersaneringsmaatregelen.

 

Beoordeling van de afbraak van grondwaterverontreiniging

Ondanks de grote behoefte aan kennis over de mate waarin de massaflux van verontreinigende stoffen in grondwatersystemen duurzaam kan worden verminderd, zijn er geen kosteneffectieve en sluitende methoden beschikbaar om deze te bepalen.

Daarom ontwikkelt iFLUX samen met Isodetect (Duitsland) and Cornet & Renard (België) “IsoFLUX”. Het doel van deze samenwerking is een technologie ontwikkelen waarmee het natuurlijke of gestimuleerde afbraakpotentieel van complexe contaminanten in bodem en grondwater nauwkeurig kan worden gemeten. 

De ontwikkeling van IsoFLUX maakt deel uit van het Eurostars Funding programma.FH-DGGV-2020: Sponsors / Exhibitors: Exhibitors

Wie

 

Wat is IsoFLUX en hoe kan het gebruikt worden om de degradatie te evalueren?

De combinatie van metingen van de contaminantenflux met behulp van iFLUX samplers en compound-specifieke stabiele isotopenanalyse (CSIA) zal een nieuw en zeer innovatief instrument (IsoFLUX) vormen om de omvang van de duurzame reductie van de massaflux na te gaan. IsoFLUX is gericht op de bepaling van afbraaksnelheidsconstanten in situ, die essentiële parameters zijn voor de modellering van de omvang en het gedrag van de verontreinigingspluim in ruimte en tijd. Op die manier zal IsoFLUX een belangrijke bijdrage leveren tot de risicobeoordeling dankzij een meer betrouwbare voorspelling van de impact van grondwaterverontreinigende stoffen op kwetsbare receptoren (bv. drinkwaterputten, oppervlaktewater). 

Naast de evaluatie van de afbraak van verontreinigende stoffen is het belangrijk de hoeveelheid verontreinigende stoffen uit verschillende bronnen te kennen om de impact van elke bronbijdrage te evalueren. Dit maakt het mogelijk kostenefficiënte ontwerpen te ontwikkelen voor de sanering van de bronnen van de verontreiniging of ter preventie van verspreiding van de contaminanten. Met IsoFLUX kan de verontreinigingsflux vanuit verschillende bronnen worden beoordeeld. Het kan dus worden toegepast als een forensisch instrument, dat niet alleen de identificatie of differentiatie van meerdere verontreinigende bronnen mogelijk maakt, maar ook hun massafluxafhankelijke bijdragen aan de totale grondwaterverontreiniging. 

 

Wat heeft iFLUX hiermee te maken?

Voor iFLUX is de ontwikkeling van een IsoFLUX cartridge een bewuste stap om haar productportfolio verder uit te breiden. iFLUX heeft met haar grondwater- en massafluxmetingen een sterke positie in de bodemsaneringsmarkt. Omdat deze toepassing zo goed aansluit bij de kerncompetenties van iFLUX, verbreden ze hun aanbod om antwoord te bieden op deze veelvoorkomende vraag naar afbraaksnelheden (biologisch gestimuleerd of natuurlijk).


Hebt u een project in gedachten om IsoFLUX te testen? Contacteer ons hier