Lessons learned DEEL IV: Welke factoren beïnvloeden de iFLUX resultaten?

Gepost op woensdag 19 mei 2021

Er is veel veranderd sinds de start van iFLUX en de meer dan 80 verschillende projecten waar we aan werkten. We hebben hier veel uit geleerd, en zo verbeteren we de service van iFLUX voortdurend.

We willen graag onze belangrijkste lessen met u delen, zodat u er de vruchten van kunt plukken in uw iFLUX-projecten.

Uit vorige projecten weten we dat bepaalde omstandigheden een invloed kunnen hebben op de gemeten flux resultaten. De belangrijkste sommen we hier op: 


  • Filterlengte: Kortere filters geven nauwkeurigere resultaten wanneer er een getijdenwerking is. Wanneer er een getijdenwerking is, kan het aangewezen zijn eerst real-time metingen uit te voeren met de iFLUX sensor om deze getijdendynamiek in kaart te brengen en de passieve fluxmetingen op basis daarvan te verbeteren.

 

  • Bodemstructuur: Het filter, waarin de cartridges worden geplaatst, bevindt zich bij voorkeur slechts in 1 bodemtype. Wanneer verschillende bodemlagen op de metingshoogte aanwezig zijn, kan dit "turbulente stromingen" veroorzaken en het resultaat beïnvloeden. In dergelijke gevallen is de kans op "geïnduceerde" fluxen uit andere lagen door het filterpakket mogelijk. 


  • Zeer hoge debieten bemoeilijken het uitvoeren van correcte metingen. Het water stroomt dan ook rond de cartridge en niet er doorheen. Hierdoor ontstaat meer turbulentie in de stroming en is de meting minder nauwkeurig.

 

  • Grote variatie: Sterk heterogene bodems, zeer grote veranderingen op kleine afstanden (<20 cm), zoals afwisselend dunne lagen zand en klei, maken het moeilijk om representatieve fluxresultaten in de watervoerende laag te verkrijgen. In dit geval wordt geadviseerd het aantal metingen te verhogen om de zekerheid van de metingen te vergroten. Als alternatief of aanvullend kan een pomptest worden uitgevoerd om een gemiddelde massaflux en massa-afvoer te bepalen.


     

Als je een project wil bespreken, of vragen hebt over hoe de specifieke omstandigheden van jouw project de fluxmetingen kunnen beïnvloeden, contacteer ons dan op info@ifluxsampling.com