iFLUX gaat samen met bomen de strijd aan tegen grondwaterverontreiniging

Gepost op dinsdag 26 januari 2021

Fluxmetingen blijken een uitgelezen manier te zijn om innovatieve saneringstechnieken te monitoren. In een pilootstudie van OVAM, door A+E Consult en bio2clean, werd besloten om fluxmetingen te gebruiken om de effectiviteit van fytoremediatie te monitoren.

Met de iFLUX-technologie wordt het effect van deze innovatieve saneringstechniek op de grondwaterverontreiniging en -stroming gemonitord.

Het project vindt plaats op een voormalig terrein van een carrosseriebedrijf, verontreinigd met VOCI,1.4 dioxaan en BTEX.

Waarom fytoremediatie?

De bomen (wilgen en populieren), die al vóór het project op de locatie stonden, toonden een positieve invloed op de grondwaterverontreiniging. Dit onderbouwde het idee om fytoremediatie als saneringstechniek te kiezen.

Hoe werkt fytoremediatie?

Door bomen te planten kunnen verontreinigende stoffen samen met voedingsstoffen door de boom worden opgenomen. Dit kan passief gebeuren in de transpiratiestroom of actief door transporteiwitten in het wortelmembraan. De plant produceert zelf ook stoffen, die op hun beurt in de wortelzone vrijkomen en kunnen bijdragen tot de neerslag of omzetting van verontreinigende stoffen.

Bovendien vormt de omgeving van de plant, die bestaat uit andere vegetatie, bacteriën, schimmels... een beschermende barrière, waardoor het risico van verspreiding of doorsijpeling van de verontreiniging afneemt.

Als de afbraak van de verontreiniging in de plant lager is dan de opname, kunnen de vluchtige stoffen verdampt worden. Efficiënte afbraak kan worden gestimuleerd door inoculatie met de juiste afbrekende micro-organismen.

Hoe werkt dit in de praktijk?

In het pilootproject worden extra bomen geplant in de verontreinigde zone. Vervolgens worden binnen en buiten het gebied waar de bomen invloed hebben controlemetingen van de bodem en het grondwater uitgevoerd.

Daarbovenop worden micro-organismen gekweekt in een bioreactor, een deel van de bomen wordt ingeënt en het verschil tussen wel of niet ingeënte bomen wordt gemonitord in de planten en in het grondwater.

Wat met iFLUX?

iFLUX meet massafluxen (VOCl, 1,4 dioxaan en BTEX) met zijn "passieve flux samplers" in 3 ondiepe peilbuizen (2,8 m -mv) en een diepere peilbuis (6 m -mv). Tijdens elke meetronde zorgt iFLUX voor een real-time continue meting met zijn digitale sensor gedurende 4 weken. De meting met de sensor maakt het mogelijk de variaties in de flux (grondwaterstroming en -richting) op korte termijn te meten.

De eerste meting wordt in de winter gedaan, omdat er in die tijd van het jaar geen activiteit van de planten is. Deze meting dient als nulmeting. Een tweede meting wordt uitgevoerd wanneer de bomen in de zomer hun maximale pompcapaciteit hebben bereikt.


Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen of een innovatief project in gedachten heeft: info@ifluxsampling.com