Meer klei in de bodem, welk effect heeft dat op de wisselwerking tussen grondwater en oppervlaktewater?


Inderdaad!

Zoveelste fijner de korreltjes in de bodem, zoveelste minder ruimte er tussen die korrels is voor water om zich door te bewegen.

  • De korrelgrootte van zand is 50-2000 micrometer
  • De korrelgrootte van leem is 2-50 micrometer
  • De korrelgrootte van klei is 0-2 micrometer

Klei is dus véél fijner en dus moeilijker voor water om zich door te bewegen. 

Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat het water in dit meer blijft staan en niet onmiddellijk doorsijpelt naar de diepere bodemlagen.