Meer klei in de bodem, welk effect heeft dat op de wisselwerking tussen grondwater en oppervlaktewater?

Jammer... Probeer opnieuw

Meer klei zal de interactie...