Meer klei in de bodem, welk effect heeft dat op de wisselwerking tussen grondwater en oppervlaktewater?

Meer klei zal de interactie...

De bodem op dit domein bestaat vooral uit zand en leem, maar ook een hoeveelheid klei. 

Net onder het meer, installeerden we een sensor van iFLUX die meet in welke richting en met welke snelheid het water beweegt tussen de bodemlagen enerzijds en het oppervlaktewater (het meer) anderzijds.

Of een rivier of meer gevoed wordt door het grondwater of juist omgekeerd hangt van allerlei factoren af, zoals bodemsamenstelling, het weer, bebouwing, ...