Waarom meten we tussen de aardappelen?

We focussen op de aardappel...

CurieuzeNeuzen in de Tuin meet niet alleen de hitte en droogte in onze Vlaamse tuinen. 

Zowel in 2021 als 2022 installeerden we sensoren in verschillende aardappelvelden verspreid over heel Vlaanderen om tijdens de zomer het microklimaat op velden op te volgen. 

Concreet wil dit zeggen dat we de bodemtemperatuur, het bodemvocht  en de luchttemperatuur tussen de planten meten. Zo analyseren we het effect van extreem weer op de aardappeloogst.