Verspreiding van bodem verontreiniging wordt juister in kaart gebracht met de innovatieve technologie van iFLUX

Geplaatst op maandag 27 januari 2020

Bekijk hier de reportage van Kanaal Z over hoe iFLUX de verspreiding van bodemverontreiniging juister in kaart brengt.

Ontstaan vanuit Universiteit Antwerpen en VITO heeft iFLUX als spin-off inmiddels meerdere succesverhalen binnen de bodemsaneringssector. Toch wordt er ook vooruit gekeken. Zo wordt er nu gewerkt aan technologie voor real-time monitoring van het grondwater. Dit verbreedt het draagvlak van bodemsanering naar de ganse grondwater sector.

Bekijk de rapportage van Kanaal Z hier.

 

Van fundamenteel onderzoek naar concrete toepassing voor Industriële grondwater verontreiniging

In Vlaanderen staat het grondwater historisch laag en in bepaalde, vaak industriële gebieden is het grondwater verontreinigd. Goedele Verreydt onderzocht in haar doctoraatsonderzoek de risico’s die uitgaan bij zo’n grondwaterverontreiniging. Hieruit resulteerde de iFLUX technologie. Deze wordt vandaag breed ingezet ter controle van grondwatermodellen en voor het optimaliseren van bodemsaneringsprojecten.

 

Concentratiemetingen vs. fluxmetingen

De iFLUX technologie is een passieve sampler die over een bepaalde periode verspreidingssnelheid en -richting meet. Dit kan voor zowel verontreiniging als grondwater. De gevonden data zijn dan respectievelijk massavrachten en waterfluxen. Een vergelijking van deze data met de klassieke concentratiemetingen is als het vergelijken van een video-opname met een foto.

Het grote voordeel is dat bodemsaneringen efficiënter uitgevoerd kunnen worden doordat er een juister beeld gevormd kan worden van hoe het grondwater en de verontreiniging zich bewegen.

 

Bredere toepasbaarheid dan bodemsanering door digitale sensor

Centraal in het groeiplan van iFLUX staan internationalisering en digitalisering: Wereldwijd zijn er zo’n 6 miljoen verontreinigde sites. Daar hoort een grote maatschappelijke kost bij, die we zo snel en efficiënt mogelijk willen oplossen.

Vanuit de markt kreeg iFLUX veel vragen naar het continu monitoren van grondwater. Daarom wordt er momenteel een digitale sensor ontwikkeld die real-time de stromingssnelheid en -richting van grondwater kan meten.

Deze technologie heeft een veel breder draagvlak dan enkel bodemsaneringen. iFLUX zal daardoor inzetbaar worden voor projecten die kijken naar grondwaterwinning, waterschaarste, slimmer drinkwaterbeheer en beleidsondersteuning.