Real-time grondwatermetingen in Polen verbeteren de iFLUX technologie

Geplaatst op dinsdag 01 December 2020

Sinds vorige maand neemt iFLUX deel aan een studie in Polen waar we onze nieuw ontwikkelde digitale sensor in het veld kunnen testen en zelfs kunnen vergelijken met typische meetmethodes. 

Het moerasgebeid rond de Biebrza in Polen 

De Biebrza is een natuurlijke, kronkelige rivier in het laagland. In Europa zijn er maar weinige van zulke rivieren. In 1993 werd daarom het Biebrza Nationaal Park opgericht om de Biebrza moerassen en veengebieden te beschermen. iFLUX heeft de unieke mogelijkheid om met onze nieuw ontwikkelde digitale sensoren de dynamiek van het grondwater in een waterrijke zone in het Biebrza Nationaal Park te meten. De gemeten data zal dienen als input voor het modelleren van de grondwaterstromen in de wetlands.

De vegetatie in wetlands is afhankelijk van de waterkwaliteit, de kwantiteit, het patroon van de rivierafvoer en de interactie tussen grondwater en oppervlaktewater op lokale of regionale schaal.

De waterstromen in deze omgeving worden eerst gesimuleerd in een model op basis van de hydraulische opvoerhoogte, de topografie, de grondwaterstand en het debiet van de rivier. De bodem in deze omgeving bevat een glaciale veenafzetting met daaronder een meer doorlatende zandlaag.

Het model zal nu gekalibreerd worden met verschillende meetmethoden.

De verschillende meetmethoden die gebruikt worden om het model te kalibreren in dit project zijn:

  • Waterniveaumeters
  • De iFLUX real-time digitale sensoren
  • Andere onderzochte meetmethoden


Wat meten we er?

Het meetgebied bevindt zich in de buurt van Rogozyn Stary, in de bovenste Biebrza (zie de kaart hieronder).

De interactie tussen grondwater en oppervlaktewater wordt gemeten met behulp van de iFLUX digitale sensoren.

We meten in de rivier, met 2 verticale sensoren, en we gebruiken 2 horizontale sensoren om de interactie in het omringende dal te meten.

Foto's van de setup van de verticale sensoren in de Biebrza:


De horizontale sensoren zijn elk geïnstalleerd in een andere bodemlaag, één in de veenlaag en één in de zandlaag.

Foto's van de horizontale setup in de bodem:


Deze opstelling zal van half oktober tot eind februari blijven staan, terwijl de sensoren hun gegevens via een gateway doorsturen voor remote data access. De gemeten flux data zal ook gelinkt worden aan de gemeten hydrologische variatie.


Lessons learned:

Deze studie is cruciaal voor de verdere optimalisatie van de digitale sensoren van iFLUX en brengt inzichten die ook toekomstige toepassingen zal verbeteren.

De data zullen worden vergeleken met andere meettechnieken om het grondwatermodel te kalibreren.

De resultaten van het onderzoek zijn we nog volop aan het verwerken. Toch hebben we al stappen vooruit kunnen zetten op het gebied van sensorontwerp, maar ook op het gebied van installatie in het water en in het veld.

 

Partners in dit onderzoek zijn: Universiteit Antwerpen, groep ecosysteembeheer, Warschau University of Technology, Warschau University of Life Sciences, iFLUX NV

 

Als u een interessant pilootproject hebt waarbij digitale fluxmetingen kunnen worden gebruikt, laat het ons dan weten via projects@ifluxsampling.com.