Onderzoek en beheer van meer dan 25.000 verontreinigde sites in Finland

Geplaatst op woensdag 29 januari 2020

De Finse regering wil het groene karakter van Finland ten volle benutten. Daarom willen ze vervuilde locaties in hun land analyseren en saneren, met behulp van de meest efficiënte en kosteneffectieve methode. Dat is waar iFLUX een rol speelt.

Grondwaterverontreiniging in Finland

Finland heeft meer dan 25.000 geregistreerde en mogelijk verontreinigde sites. De Finse regering wil deze verontreinigingen onderzoeken en beheren. Om dit ambitieuze doel te bereiken, hebben ze extra inzichten en aanvullende informatie nodig. Ongeveer 15.000 van de sites moeten nog worden onderzocht op vervuiling en mogelijke interventies. Naar schatting zou 35% van de sites een risico kunnen opleveren.

  • 20% van deze sites bevindt zich op of in de buurt van geclassificeerde grondwatergebieden
  • 12% daarvan bevindt zich op of in de buurt van een oevergebied.
  • 3% bevinden zich in de buurt van een beschermd natuurgebied.

De sites analyseren en beheren met traditionele methoden? Dat kost enorm veel voor de Finse overheid. 4 Miljard euro naar schatting.

 

Bestrijding van de vervuiling in Finland

Een alternatieve oplossing is dus nodig! Daarom is het Finse Ministerie van Milieu gestart met het PASSIIVI project. De opdracht hier is om de verontreinigde bodems te onderzoeken. Dit is de eerste stap naar een beter risicomanagement van de verontreinigde gebieden.

Het PASSIIVI-project heeft als doel de passieve bemonsteringstechnieken voor het meten van verontreinigde grond en grondwater te onderzoeken en te valideren.

 

Een volledig verslag van alle technologieën

Het project onderzoekt hoe flux samplers kunnen worden gebruikt als monitoringsmethode voor verontreinigde grond en vergelijkt de resultaten die worden verkregen door flux samplers met concentratiemetingen. Drie passieve samplers worden vergeleken, waaronder de iFLUX-technologie. Onze sampler wordt gebruikt voor het berekenen van de vuilvracht aan VOC's voor en na actieve sanering.

We hebben 12 iFLUX samplers geïnstalleerd in 6 verschillende peilbuizen op het terrein. Die controleren de verspreiding van de grondwaterverontreiniging over een bepaalde tijdsperiode. Tegelijkertijd meten ze de stroming van het grondwater en de verspreiding van de verontreiniging. Flux samplers beoordelen direct de snelheid en de richting van de grondwaterverontreiniging. Zo kunnen we betrouwbare gegevens leveren en de risico's van de bodemverontreiniging nauwkeuriger bepalen.