NIEUW Nitraat monitoring in grondwater

Geplaatst op dinsdag 24 mei 2022

Om nitraat in het water te monitoren, werkt iFLUX samen met Hydrometrics. Zij hebben een sensor ontwikkeld om rechtstreeks te meten hoeveel nitraat er wegstroomt.

Nitraat is een bedreiging voor de waterkwaliteit

Nitraat, NO3, is een belangrijke voedingsstof voor planten. Het komt van nature voor in de bodem en verspreidt zich door extensieve landbouw. Stikstofmeststoffen worden vaak gebruikt om de bodem te voeden. Maar wanneer nitraten in onze voedselketen terechtkomen via grond- en oppervlaktewater, waarin ze oplossen, kunnen nitraten gevaarlijk zijn.

Wanneer nitraten via de bodem in de watervoorziening terechtkomen, spreken we van nitraatverontreiniging. Dit kan gebeuren door irrigatiewater dat meststoffen bevat, septische systemen, waterzuiveringsinstallaties, zuivelfabrieken en natuurlijke omstandigheden.

 Hoe kan nitraatverontreiniging worden opgelost?

Wereldwijd zijn veel landen bezig met de invoering van nitraatplafonds via emissierechten voor grondwater om de hoeveelheid nitraat die uit de landbouwproductie in zoetwaterlichamen en grondwatervoorraden terechtkomt, te beperken. Europa bijvoorbeeld wil de waterkwaliteit in heel Europa beschermen door te voorkomen dat nitraten uit de landbouw grond- en oppervlaktewateren verontreinigen. Daarom hebben zij  the Nitrates Directive als onderdeel van the Water Framework Directive geïnitieerd.

Een aspect waarover nog onduidelijkheid bestaat, is hoe op een betrouwbare manier nitraten zullen worden gemeten met het oog op de controle en de handhaving van deze grenswaarden. De huidige benaderingen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op modellering in plaats van directe meting van nitraten, aangezien opties zoals regelmatige fysieke bemonstering of real-time sensoren te duur zijn om schaalbaar te zijn. Om dit probleem aan te pakken heeft Lincoln Agritech  een sensor ontwikkeld waarmee de nitraatconcentratie in het grondwater via peilbuizen kan worden gemeten.

 

Alle informatie over deze nitraatsensor kan worden gedownload in deze brochure: