Lessons learned DEEL III: 

Interpretatie van fluxresultaten voor minder onzekerheid en verbetering van het conceptuele site-model

Gepost op maandag 26 april 2021

Er is veel veranderd sinds de start van iFLUX en de meer dan 80 verschillende projecten waar we aan werkten. We hebben hier veel uit geleerd, en zo verbeteren we de service van iFLUX voortdurend.

We willen graag onze belangrijkste lessen met u delen, zodat u er de vruchten van kunt plukken in uw iFLUX-projecten.

Uit gerealiseerde projecten hebben wij geleerd dat de interpretatie van de resultaten en de juiste integratie van de resultaten in het conceptuele site-model belangrijk zijn. Het lijkt vanzelfsprekend maar soms is dit toch ingewikkelder dan verwacht, daarom verdient het extra aandacht. Wij denken graag mee met onze klant en delen onze opgedane ervaring.

Wij meten water en massaflux ter plaatse. Deze metingen moeten worden geïnterpreteerd en dienen om het CSM te verfijnen.  Dit is niet altijd vanzelfsprekend. Als de resultaten niet zijn zoals verwacht, is het belangrijk te begrijpen waarom dit het geval is, zodat de resultaten extra informatie kunnen toevoegen aan de CSM.

Wij hebben geleerd dat een correcte interpretatie van fluxresultaten van groot belang is en dat dit begint bij het begin van het project, bij het opzetten van het onderzoek.

Dit is wat wij hebben geleerd bij de interpretatie van fluxresultaten in voorgaande projecten:

Hou rekening met de "alfa-factor":

De stromingspaden buigen af wanneer water van de bodem naar het filterpakket, naar de peilbuis en vervolgens in de cartridge stroomt, als gevolg van verschillen in hydraulisch geleidingsvermogen. Op basis van de diameter van het boorgat en de peilbuis, de doorlatendheden van de bodem, het filtergrind en de cartridge, wordt de fluxmeting gecorrigeerd met de "alfa-factor". Deze berekening is de kern van onze expertise en wordt in deze paper volledig beschreven:


Vergelijk fluxen niet rechtstreeks met puntconcentraties:

Fluxgemiddelde concentraties (= massaflux/waterflux) zijn niet rechtstreeks vergelijkbaar met gemeten concentraties door traditionele bemonstering. Bij traditionele bemonstering meet je een concentratie in het water dat in de peilbuis en directe omgeving aanwezig is. De concentratie in het water van de meest doorlaatbare laag (wet van de minste weerstand) zal het meest bijdragen. Bij passieve fluxmetingen meten we de hoeveelheid water en product die in een bepaalde periode op natuurlijke wijze door de cartridge stroomt. Dit resulteert in een tijdgemiddelde concentratie in een goed gedefinieerde bodemlaag.

 

Kwaliteit boven kwantiteit:

Meer samplers geven meer zekerheid over het model, maar door bekende gegevens te gebruiken en gerichte metingen uit te voeren kan het aantal metingen worden beperkt. Let wel, met een beperkt aantal metingen zijn conclusies beperkter en is minder nuance mogelijk. Om onze klanten te ondersteunen, hebben wij nu een vragenlijst opgesteld waaruit zowel het CSM als het doel van de fluxmetingen duidelijker naar voren moeten komen.  Wij nemen deze vragen met onze klanten door, zodat wij bij de start van het project optimaal geïnformeerd zijn. Als we leemten of inconsistenties ontdekken, geven we feedback aan de klant. Wij zijn altijd bereid om, voor en na het uitvoeren van de metingen, de gegevens te bespreken. Zo helpen wij de nodige kwantiteit bepalen om een optimale kwaliteit de behalen.

 

Massaflux cartridges moeten niet altijd gecombineerd worden met waterflux cartridges:

Terwijl wij in het verleden vaak aandrongen op het gelijktijdig meten van water- en massafluxen, zijn we tegenwoordig in staat de massafluxen te meten zonder er waterfluxen aan toe te voegen. Wanneer voldoende informatie beschikbaar is over de bodem en de hydrogeologie, kunnen massafluxen alleen al voldoende informatie verschaffen.


Continue metingen om variaties in tijd en ruimte te kwantificeren:

De grondwaterstroming (snelheid en richting) kan ruimtelijk en in de tijd sterk variëren, bijvoorbeeld door getijdenwerking of wateronttrekking. Afhankelijk van het doel van de meting kan het nodig zijn meerdere meetronden uit te voeren. Bovendien kunnen variaties tijdens de metingen een niet te onderschatten effect hebben. Om deze dynamiek beter te begrijpen, kan de waterflux (snelheid en richting) nu ook continu en real-time worden gemeten met de real-time iFLUX-sensoren.

 

Combinatie van 3 factoren :

Massaflux en massa-afvoer combineren 3 factoren 1) concentratie verontreinigende stof in water 2) grondwaterstroomsnelheid en 3) omvang van de bronzone. Massa-afvoer is een relevante waarde om de verontreiniging en het gedrag en de risico's ervan te evalueren. 


Een beknopt overzicht van het gebruik van massaflux kan je hier vinden.


Kom binnenkort een kijkje nemen op onze website voor meer van deze lessons learned. 

Vorige: Hoe beïnvloedt een goede voorbereiding en correcte input de kwaliteit van de fluxmetingen?

Vorige: Hoe feedback gebruikt werd voor productverbeteringen?

Next up: Waardoor worden fluxmetingen beïnvloed?Als je een project wil bespreken, of vragen hebt over hoe de specifieke omstandigheden van jouw project de fluxmetingen kunnen beïnvloeden, contacteer ons dan op  info@ifluxsampling.com