Leefmilieu Brussel erkent iFLUX als één van de waardevolste nieuwe onderzoekstechnieken

Geplaatst op dinsdag 14 juli 2020

In 2018 werd door Leefmilieu Brussel (LB), het voormalige BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer), de opdracht gegeven om een aantal ‘best practices’ uit te schrijven rond alternatieve bodemonderzoekstechnieken. Om het gebruik van deze nieuwe technieken te promoten werd een selectie gemaakt van de 24 onderzoeksmethoden met het meeste potentieel. iFLUX werd zo erkend als één van de meest waardevolle nieuwe onderzoekstechnieken.

The new kids in town - en waarom ze zo waardevol zijn

Voor bodemverontreinigingsdeskundigen zijn er tal van onderzoeksmethoden beschikbaar. Naast de klassieke technieken zijn er een aantal nieuwe methoden ontwikkeld de afgelopen jaren. Zo heb je naast klassieke boringen en peilbuizen voor het onderzoeken van verontreiniging, geostatische of lithologische criteria die kunnen gebruikt worden voor de karakterisering. Ook eigenschappen van de verontreinigde stoffen zelf, of de gekende/verwachte ondergrondse infrastructuren kunnen helpen om bodem- en grondwaterverontreiniging te modelleren.


Klassieke technieken zijn meestal niet geschikt om de dynamiek van de bodem en vooral het grondwater correct te beschrijven. Deze technieken worden echter wel gebruikt om schattingen van stromingssnelheden en -richtingen en polluentfluxen te maken. Ze baseren zich hiervoor op punt-, statische en korte termijn metingen. Hierdoor ontstaat onzekerheid die kan leiden tot zware financiële gevolgen. Alternatieve technieken zoals fluxmetingen kunnen deze onzekerheid aanzienlijk verminderen, omdat een correcte meting beter inzicht kan geven dan een schatting. Bijvoorbeeld voor het opvolgen van natuurlijke attenuatie, voor de opvolging van de saneringseffectiviteit, voor het maken van een saneringsontwerp of voor risico-gebaseerd grondwatermanagement is de kwaliteit van de informatie des te belangrijker. Prioriteiten kunnen juister gezet worden, het saneringsontwerp kan rekening houden met de actuele verontreinigingsstromen om de sanering efficiënter te doen lopen, enzovoort. Een meting heeft dan ook voorrang op een schatting.

De wetgeving inzake de erkenning van bodemvervuilingsdeskundigen en de registratie van bodemsaneringsaannemers bepaalt dat de bodemdeskundigen moeten werken volgens de beste beschikbare technieken. Desondanks wordt steeds gebruik gemaakt van de klassieke methoden, terwijl alternatieve onderzoekstechnieken in bepaalde gevallen winnen op vlak van efficiëntie en kwaliteit van de verstrekte informatie. Daarom wil Leefmilieu Brussel het gebruik van deze technieken aanmoedigen.

Om deze methoden aan het licht te brengen en om te zorgen dat ze correct worden ingezet werden door Leefmilieu Brussel voor de alternatieve onderzoeksmethoden met het meeste potentieel Codes van Goede Praktijk uitgeschreven.

Deze voor grond- en massafluxmetingen met iFLUX was er daar één van. Het volledige rapport met de bevindingen over iFLUX vind je hier.

De volledige lijst met de 24 meest waardevolle alternatieve bodemonderzoekstechnieken kan je hier terugvinden:

 • AGI Passive Sampler
 • BACTRAP (in-situ Microkosmos)
 • BAT Groundwater Sampler (Envirosampler)
 • Compound Specific Stable Isotope Analysis (CSIA)
 • Direct well
 • DSITMS - Direct sampling ion trap mass spectrometry
 • EnISSA-MIP
 • FID/PID
 • Gas Flux Chamber
 • iFLUX sampler
 • LIBS (handheld) - Laser Induced Break-down Spectroscopy
 • Membrane Interface Probe (MIP)
 • Methanol Kit
 • Mobiele Gaschromatograaf (Mobiele GC)
 • OIP - Optical Image Profiler
 • On-site analyse met UV fluorescentie (UVF spectroscopy)
 • PFM (Passive Flux Meter)
 • Phytoscreening
 • Polyethylene diffusion bag (PDB)
 • ROST™, TarGOST™, Uvost™ (Laser Induced Fluorescence (LIF))
 • Sorbicell (VOC) en Sorbicell (CAN)
 • Vapor Pin
 • Waterloo Membrane Sampler ™ (WMS ™)
 • XRF (handheld)