iFLUX maakt grondwater zichtbaar in Gent

Geplaatst op woensdag 18 mei 2022

Ook al is grondwater onzichtbaar, de gevolgen van problemen met grondwater zijn wél duidelijk.

In de actualiteit wordt vaak gesproken over de grondwatertafel die weer aangevuld moet worden na droge periodes. Hoewel dit grondwaterpeil niet zichtbaar is, is het toch een belangrijke factor in bijvoorbeeld de drinkwatervoorraad. Daarom is het des te belangrijker grondwater zichtbaar te maken door het gedrag ervan continu te meten en deze meetgegevens te visualiseren. Dit is exact het doel van het project ‘Zichtbaar Grondwater’ in Gent (België) en zal belangrijke informatie geven om burgers te engageren anders om te gaan met het schaarse water. Daarnaast geeft het de stad Gent unieke inzichten voor een slimmer grondwater beheer. 

Het afgelopen jaar lijkt de droogte problematiek in Vlaanderen letterlijk ‘ondergeregend’, maar niets is minder waar, want amper één droge maand maart drukt ons met de neus op de feiten. Om de juiste oplossingen te vinden, is er nood aan meer en frequente meetdata. Het principe ‘meten is weten’ kan door de digitalisering van de meettechnologie een stap verder gaan met behulp van  real-time gemeten grondwater data. Deze data wordt vervolgens transparant en visueel gemaakt voor iedereen.

iFLUX is trotse partner in het participatieproject ‘Zichtbaar Grondwater’ dat de stad Gent gunde aan de wijk Elisabethbegijnhof-Papegaai-Prinsenhof-Sint-Michiels. In dit project speelt ook de burger een belangrijke rol. In de droogtestudie (SUMAQUA) van stad Gent is één van de adviezen het vergroten van het bewustzijn rond droogte bij burgers. Citizen science biedt hierop een antwoord. Waterland vzw diende daarom het project ‘zichtbaar grondwater’ in via wijkbudget Gent. Burgers kunnen zelf meetcampagnes opzetten die zowel manueel als via IoT grondwater data doorzenden. Zo plant de stad Gent de bewustwording over grondwater op gang te trekken. Dit helpt om het belang van grondwater naar waarde te schatten. De gemeten data is daarbovenop belangrijke input voor bodemsaneringsprojecten, wegenis of infrastructuur werken enzovoort.

iFLUX wordt door steden en gemeenten ingezet om verontreiniging in grondwater en de grondwater dynamieken in kaart te brengen. In dit project is iFLUX de gekozen partner voor enerzijds het opbouwen van het dataplatform. De databank zal gehost worden in de cloud en gevisualiseerd worden in een zelf ontwikkeld dashboard. Daarnaast worden ook bodemvochtsensoren ingezet die via IoT dagelijks data zullen doorsturen rond bodemvocht en -temperatuur.

In dit dashboard kan je de metingen opvolgen: https://zichtbaargrondwater.be/

Op zoek naar informatie over droogte in steden en gemeenten?  Dan zijn deze artikels interessant voor jou:


Wil jou stad ook alles over zijn grondwater weten?

Dan is het tijd om te meten!

Benieuwd welke grondwater metingen relevant zijn in jouw project?

Contacteer ons