INTERVIEW: iFLUX maakt de overstap naar real time digitale grondwatermonitoring

Gepost op donderdag 28 April 2022

iFLUX verschuift haar activiteiten van meer reactieve monitoring naar een digitaal systeem voor real time grondwatermonitoring. Het stelt klanten in staat om preventief op te treden tegen bodemverontreiniging, maar ook om watervraagstukken in bredere zin aan te pakken. Oprichters Goedele Verreydt en Tim Op't Eyndt werden geïnterviewd over deze transitie.

Sinds haar oprichting in 2017 biedt VITO spin-off iFLUX oplossingen voor het bepalen van de dynamiek van grondwaterstroming en verontreiniging in de bodem. Dat doet het op basis van innovatieve meettechnologie in combinatie met een gerichte data-analyse. Die identificeren aan de hand van fluxmetingen de snelheid en richting van het grondwater en de vervuiling in het grondwater. Vandaag gebeurt dit hoofdzakelijk analoog (de fluxen van verontreinigende stoffen worden bepaald in peilbuizen via adsorptie- en recoveryprocessen, waaruit vervolgens de effectieve fluxen in de bodem worden geëxtrapoleerd), maar de mogelijkheid om dit ook digitaal te doen (van op afstand en in real-time) is een recente ontwikkeling.

Onze twee oprichters, Goedele en Tim, zijn geïnterviewd om hun perspectief op digitale grondwatermonitoring te delen.