iFLUX in CL:AIRE's INSPIRATION bulletin

Geplaatst op woensdag 19 augustus 2020

Het is belangrijk om de verspreiding van solventen en verontreiniging in grondwater te begrijpen. Beter begrip van de snelheid en richting van verspreiding van verontreiniging in de ondergrond draagt bij aan lagere saneringskosten voor de eigenaars van de site, optimaliseert het saneringsontwerp en helpt milieuconsultants goedkeuring te krijgen voor een risicogebasseerde aanpak van de verontreiniging in kwestie. CL:AIRE, de toonaangevende Britse organisatie voor het beheer van verontreinigde terreinen, heeft haar meest recente INSPIRATION bulletin gewijd aan het potentiële gebruik van Passieve Fluxmonitoring.

CL:AIRE (Contaminated Land: Applications in Real Environments) is een non-profit organisatie die het bewustzijn rond praktische en duurzame saneringstechnologieën vergroot om de regeneratie van verontreinigde grond in het Verenigd Koninkrijk te stimuleren. Hun onafhankelijke positie in de industrie is ideaal om de toekomstige uitdagingen voor de saneringssector te identificeren en te helpen omgaan met die uitdagingen.

Met trots publiceert iFLUX een artikel in het bulletin van CL:AIRE. Het artikle omschrijft een uitgebreide fluxmonitoringcampagne op een stedelijke site in Nederland in 2019. De massafluxkarakterisering van de pluim werd er succesvol uitgevoerd met de passieve iFLUX samplers. Na enkele jaren van productvalidatie en -optimalisatie hebben de samplers bewezen een zeer praktisch en nauwkeurig instrument te zijn om massafluxen te bepalen. Deze meting is een pak juister dan een inschatting op basis van momentopnames van concentratiegegevens die doorheen de tijd fluctueren.

De studie geeft de eerste fase van een iteratief project weer. Op basis van de informatie van de fluxcampagne, samen met alle tijdreeksen van beschikbare traditionele concentratiegegevens, worden momenteel de bronsterktefuncties (SSF) bepaald. Het doel is voorspellen hoe de pluim zich zal gedragen en daardoor veel vroeger reageren. Of er in de nabije toekomst een stabiele situatie zal worden bereikt, of er nog herstelmaatregelen nodig zijn om verdere verspreiding te voorkomen, of dat de eigenaar van de locatie de verplichtingen van de locatie eerder kan sluiten dan verwacht... Het gaat erom sneller inzicht te krijgen en eerder te beslissen over maatregelen en acties.

Het artikel vind je hier terug op de website van CL:AIRE: